Senarai Latihan 2019

BilNama LatihanKeterangan RingkasTarikh
1Java Programming
(Asas – Pertengahan)
Java ialah sebuah bahasa pengaturcaraan berorientasi objek yang dibangunkan oleh James Gosling dan rakan-rakan sekerjanya di Sun Microsystems pada awal 1990-an. Konsep objek sangat diperlukan untuk membangunkan sistem yang kompleks yang berasaskan rangkaian seperti sistem teragih dan sistem berasaskan pelanggan-pelayan (client-server).Sesi I:
22 Jan – 28 Jan 2019
2Java Programming
(Asas – Pertengahan)
Java ialah sebuah bahasa pengaturcaraan berorientasi objek yang dibangunkan oleh James Gosling dan rakan-rakan sekerjanya di Sun Microsystems pada awal 1990-an. Konsep objek sangat diperlukan untuk membangunkan sistem yang kompleks yang berasaskan rangkaian seperti sistem teragih dan sistem berasaskan pelanggan-pelayan (client-server).Sesi II:
11 Feb – 15 Feb 2019
3Pangkalan Data PostgreSQL
(Asas – Pertengahan)
Latihan PostgreSQL ini menyampaikan kemahiran pentadbiran pangkalan data teras kepada pelajar supaya mereka dapat memenuhi tanggungjawab mereka sebagai DBA PostgreSQL. Ia menyediakan asas yang kukuh untuk litar pembelajaran lanjutan dan kerjaya yang bermanfaat sebagai Pentadbir Pangkalan Data PostgreSQL.18 Feb – 22 Feb 2019
4Spring Framework
(Asas – Pertengahan)
Spring Framework adalah framework open source berasaskan Java yang menyediakan infrastruktur yang komprehensif dalam membangunkan aplikasi Java dengan mudah dan cepat.25 Feb – 28 Feb 2019
5React Framework
(Asas – Pertengahan)
React Framework adalah sebuah pustaka/ library javascript yang bersifat opensource untuk membangun User Interface yang dibuat oleh Facebook. React JS hanya mengurusi semua hal yang berkaitan dengan tampilan dan logika di sekitarnya.11 Mac – 14 Mac 2019
6Pangkalan Data MariaDB
(Asas – Pertengahan)
Latihan Pangkalan Data MariaDB akan mendedahkan peserta tentang teknologi teras MariaDB. Peserta akan belajar cara melaksanakan pemasangan asas, menavigasi ke lokasi fail sistem dan data, gunakan alat pentadbiran dan pengurusan prestasi dan banyak lagi.25 Mac – 29 Mac 2019
7Flutter Framework
(Asas – Pertengahan)
Flutter adalah SDK untuk pengembangan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google. Sama seperti react native, framework ini dapat digunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi mobile yang dapat berjalan pada device iOS dan Android.8 April – 11 April 2019
8Openstack
(Asas – Pertengahan)
OpenStack adalah sistem operasi cloud yang digunakan untuk mengawal sumber daya komputasi yang besar, penyimpanan, dan jaringan di seluruh pusat data, serta semuanya ditadbir melalui dashboard yang memberikan pentadbir untuk mentadbir dan membolehkan penggunanya memanfaatkan sumber daya melalui web interface.22 April – 26 April 2019
9Ubuntu Server
(Asas – Pertengahan)
Ubuntu Server adalah sistem operasi server yang dibangunkan oleh Canonical dan pengaturcara sumber Terbuka di seluruh dunia. Ia boleh digunakan dalam hamper semua hardware atau virtualization platform. Selain itu, Ubuntu Server juga boleh serve websites, perkongsian fail, dan containers, serta mempunyai kewujudan teknologi cloud yang amat canggih.13 Mei – 17 Mei 2019
10Blender
(Asas – Pertengahan)
Blender merupakan salah sebuah perisian grafik 3D, iaitu perisian yang fokus terhadap penghasilan 3D visual seperti animasi 3D, visual arkitek 3D dan penghasilan kesan khas. Blender juga boleh digunakan untuk menghasilkan permainan video.24 Jun – 28 Jun 2019
11OpenShift
(Asas – Pertengahan)
OpenShift adalah salah satu perisian container yang dibangunkan oleh Red Hat. Produk utama ialah Platform Container OpenShift - platform di premis sebagai perkhidmatan yang dibina di sekeliling container Dockeryang dirancang dan diuruskan oleh Kubernetes pada asas Red Hat Enterprise Linux.8 Julai – 11 Julai 2019
12CentOS
(Asas – Pertengahan)
CentOS (Community ENTerprise Operating System) adalah sebuah distribusi linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan platform komputasi berkelas enterprise yang memiliki kompatibilitas code biner sepenuhnya dengan code sumber yang menjadi induknya, Red Hat Enterprise Linux (RHEL).22 Julai – 26 Julai 2019
13Pangkalan Data MongoDB
(Asas – Pertengahan)
MongoDB adalah salah satu jenis pangkalan data NoSQL yang berbasis dokumen dengan fomat JSON. Pada database SQL, data disimpan dalam bentuk table. Sedangkan pada MongoDB data disimpan dalam bentuk dokumen dengan format JSON.19 Ogos – 23 Ogos 2019
14LibreOffice
(Asas – Pertengahan)
LibreOffice adalah sebuah aplikasi automasi pejabat berasaskan perisian sumber terbuka yang dikembangkan oleh The Document Foundation (TDF). Nama LibreOffice merupakan gabungan dari kata Libre (bahasa Sepanyol dan Perancis yang bererti bebas) dan Office (bahasa Inggeris yang bererti pejabat).11 Sept – 12 Sept 2019