Senarai Latihan 2020

BilNama LatihanKeterangan RingkasTarikh
1OpenStack
(Asas – Pertengahan)
OpenStack adalah sistem operasi cloud yang digunakan untuk mengawal sumber daya komputasi yang besar, penyimpanan, dan jaringan di seluruh pusat data, serta semuanya ditadbir melalui dashboard yang memberikan pentadbir untuk mentadbir dan membolehkan penggunanya memanfaatkan sumber daya melalui web interface.* 13 Jan – 17 Jan 2020
2React Framework
(Asas – Pertengahan)
React Framework adalah sebuah pustaka/ library javascript yang bersifat opensource untuk membangun User Interface yang dibuat oleh Facebook. React JS hanya mengurusi semua hal yang berkaitan dengan tampilan dan logika di sekitarnya.* 4 Feb - 7 Feb 2020
3Ubuntu Server
(Asas – Pertengahan)
Ubuntu Server adalah sistem operasi server yang dibangunkan oleh Canonical dan pengaturcara sumber Terbuka di seluruh dunia. Ia boleh digunakan dalam hampir semua hardware atau virtualization platform. Selain itu, Ubuntu Server juga boleh serve websites, perkongsian fail, dan containers, serta mempunyai kewujudan teknologi cloud yang amat canggih.* 10 Feb - 14 Feb 2020
4Ionic Framework
(Asas – Pertengahan)
Ionic adalah sebuah framework aplikasi mobile yang bersifat open source dan berasaskan HTML5 yang dapat digunakan untuk membangunkan aplikasi mobile dengan teknologi web seperti HTML, CSS, serta Javascript. Dengan menggunakan Ionic, para web developer boleh membuat aplikasi lintas platform seperti Android dan iOS.* 17 Feb - 21 Feb 2020
5Pangkalan Data PostgreSQL
(Asas – Pertengahan)
Latihan PostgreSQL ini menyampaikan kemahiran pentadbiran pangkalan data teras kepada pelajar supaya mereka dapat memenuhi tanggungjawab mereka sebagai DBA PostgreSQL. Ia menyediakan asas yang kukuh untuk litar pembelajaran lanjutan dan kerjaya yang bermanfaat sebagai Pentadbir Pangkalan Data PostgreSQL.* 2 Mac - 6 Mac 2020
6Flutter Framework
(Asas – Pertengahan)
Flutter adalah SDK untuk pengembangan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google. Sama seperti react native, framework ini dapat digunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi mobile yang dapat berjalan pada device iOS dan Android.* 16 Mac - 19 Mac 2020
7Blender
(Asas – Pertengahan)
Blender merupakan salah sebuah perisian grafik 3D, iaitu perisian yang fokus terhadap penghasilan 3D visual seperti animasi 3D, visual arkitek 3D dan penghasilan kesan khas. Blender juga boleh digunakan untuk menghasilkan permainan video.* 29 Mac - 2 April 2020
8WordPress
(Asas – Pertengahan)
WordPress adalah salah satu daripada Content Management System (CMS) yang sering digunakan untuk membangun atau mentadbir ciri-ciri, komponen dan kandungan laman web.* 14 Jun - 18 Jun 2020

* Tertakluk kepada sebarang perubahan.