menyediakan PERKHIDMATAN COACHING  DALAM PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI SECARA IN-HOUSE  UNTUK PEGAWAI SEKTOR AWAM.

MENYEDIAKAN PRASARANA PEMBANGUNAN SUMBER TERBUKA DAN PERKONGSIAN MAKLUMAT UNTUK SEKTOR AWAM.

MENYEDIAKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN LATIHAN PERSIJILAN UNTUK MEMBANGUNKAN DAN MENINGKATKAN Keupayaan PEGAWAI SEKTOR AWAM.