Program Pembangunan Sistem Aplikasi Dan Kapabiliti Sumber Terbuka menyediakan prasarana pembangunan sistem aplikasi berasaskan sumber terbuka bagi meningkatkan keupayaan pegawai sektor awam.

Latihan

Menyediakan latihan teknikal dan latihan persijilan.

Coaching

Menyediakan perkhidmatan coaching dalam membangunkan sistem aplikasi secara in-house.

Keupayaan

Melahirkan coach yang mempunyai sijil profesional dan kepakaran yang diiktiraf yang lebih self reliance.

Prasarana

Menyediakan prasarana pembangunan sumber terbuka seperti cloud suite premium versi enterprise dan versi komuniti.

Pengurusan Perubahan

Melaksanakan program Seminar Regional, Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka dan Persidangan Sumber Terbuka (MyGOSCON).

Sistem Pengurusan OSDeC (SPO)

Sistem yang mengurus permohonan, perlaksanaan dan pemantauan untuk coaching, latihan teknikal, latihan, persijilan, kepakaran dan prasarana untuk pegawai sektor awam secara dalam talian.