Coaching

Program coaching merupakan salah satu program utama dalam pembangunan keupayaan OSDeC.

Program coaching bertujuan untuk membimbing dan menunjuk ajar pegawai ICT sektor awam bagi meningkatkan keupayaan, pengetahuan dan potensi diri ke tahap yang optimum dalam pembangunan sistem aplikasi secara in-house.

Walaubagaimanapun, perkhidmatan coaching yang disediakan tidak terhad kepada pembangunan  sistem aplikasi sahaja tetapi ia juga boleh dilaksanakan untuk perkhidmatan penyelenggaraan infrastruktur dan keperluan-keperluan lain.

Pegawai yang boleh dihubungi :

SHAHIRUDDIN BIN TAIB
Pengurus
shah@mampu.gov.my
ROTH CAMDESSUS ANAK ROBERT
Urus Setia
roth@mampu.gov.my