Diskusi merupakan satu perkhidmatan komunikasi atas talian untuk kemudahan komuniti sumber terbuka sektor awam. Agensi mahupun individu yang menjadi ahli kepada komuniti sumber terbuka boleh berkongsi maklumat serta berkomunikasi mengenai isu sumber terbuka melalui platform yang telah disediakan ini.