Latihan Teknikal

Tujuan asas projek ini dilaksanakan adalah untuk membentuk modal insan yang berkebolehan untuk memberi sumbangan dalam pembangunan keupayaan yang terbaik.

Pendekatan pembangunan keupayaan yang dilaksanakan adalah para pegawai didedahkan dengan teknologi terkini perisian sumber terbuka melalui :

  1. Latihan Teknikal Perisian Tanpa Persijilan; dan
  2. Latihan Teknikal Persijilan.

Pegawai yang boleh dihubungi :

SHAHIRUDDIN BIN TAIB
Pengurus
shah@mampu.gov.my
ROTH CAMDESSUS ANAK ROBERT
Urus Setia
roth@mampu.gov.my