Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka dilaksanakan bertujuan untuk menjalinkan kerjasama dan kolaborasi antara sektor awam, Institusi Pendidikan, industri dan komuniti sumber terbuka dalam usaha melestarikan teknologi sumber terbuka.

Bengkel ini juga memberi peluang untuk berkongsi pengalaman, pandangan dan idea di samping melibatkan diri dalam proses perancangan, pelaksanaan, latihan dan sokongan yang diperlukan. 

Penglibatan pihak komuniti sumber terbuka dapat menyumbang kepada pengukuhan industri berasaskan perkhidmatan (services-based industry).

Beberapa siri Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka telah diadakan seperti di bawah :

Bengkel Komuniti Sumber Terbuka 2017

Bengkel Komuniti Sumber Terbuka 2018

Bengkel Komuniti Sumber Terbuka 2019

Bengkel Komuniti Sumber Terbuka 2020