Komuniti Sumber Terbuka Sektor Awam merupakan satu kumpulan individu yang berkongsi pengalaman, pandangan dan idea mengenai teknologi dan produk sumber terbuka. Oleh yang demikian, OSDeC memainkan peranan penting dengan menjalinkan perkongsian pintar (smart partnership) dengan pihak industri dan komuniti untuk menyokong industri berasaskan perkhidmatan (services-based industry).

Penglibatan pihak komuniti sumber terbuka dapat menyumbang kepada pengukuhan industri berasaskan perkhidmatan dalam era ekonomi digital kini.