Repositori Sistem Terbuka Sektor Awam atau ReSTSA merupakan salah satu inisiatif OSDeC untuk meningkatkan penggunaan teknologi sumber terbuka dalam sektor awam khususnya.

Portal ReSTSA ini dibangunkan sebagai medium perkongsian maklumat berkenaan teknologi sumber terbuka.