Seminar Regional OSDeC bertujuan memberi penerangan dan pemahaman berkenaan pendekatan perlaksanaan OSDeC kepada agensi-agensi persekutuan dan negeri.

Perbincangan terbuka dalam Seminar Regional dilaksanakan sebagai satu kaedah promosi untuk menggalakkan agensi menggunakan fasiliti dan perkhidmatan yang disediakan oleh OSDeC.

Beberapa siri Seminar Regional OSDeC telah dilaksanakan seperti di bawah :

Seminar Regional 2018

Seminar Regional 2019