Prasarana

OSDeC juga berperanan sebagai pusat pembangunan sistem yang tertumpu kepada pembangunan sistem generik untuk perkongsian bersama agensi sektor awam.

Bagi mencapai matlamat di atas, pendekatan yang diambil adalah dengan menyediakan prasarana berlandaskan perisian sumber terbuka seperti :

  1. Cloud Suite Premium versi Enterprise; dan
  2. Sistem Pengoperasian versi Komuniti.

Pegawai yang boleh dihubungi :

SHAHIRUDDIN BIN TAIB
Pengurus
shah@mampu.gov.my
ADAM MUHAMMAD RICHARD
Urus Setia
adamrichard@mampu.gov.my