Sistem Pengurusan OSDeC (SPO) merupakan sistem yang mengurus permohonan, pelaksanaan dan pemantauan untuk coaching, latihan teknikal, latihan persijilan, kepakaran dan prasarana untuk pegawai sektor awam secara atas talian.