Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka Malaysia 2016

SLAID PEMBENTANGAN.

Sesi 1 : Halatuju Perisian Sumber Terbuka Sektor Awam

             oleh Puan Hanissull Jalis binti Md. Yusof

Sesi 2 : Perisian Sumber Terbuka Global Masa Kini

             oleh Encik Syukor bin Abdul

Sesi 3 : Forum - OSS Komuniti atau OSS Enterprise

             oleh Komuniti Open Source Malaysia

Sesi 4 : Slot Khas

             oleh YBrs. Dr. Mohamed Sulaiman Sultan Suhaibuddeen

SLAID TECHNOLOGY UPDATE / BIRDS OF A FEATHER

SLAID PERBINCANGAN KUMPULAN.

Tajuk 1 : Open Source Development and Capabilities Programme (OSDeC)

Kumpulan 1 | Kumpulan 2 | Kumpulan 3 | Kumpulan 4 | Kumpulan 5

Tajuk 2 : Komuniti Perisian Sumber Terbuka Sektor Awam

Kumpulan 1 | Kumpulan 2 | Kumpulan 3 | Kumpulan 4 | Kumpulan 5