Sesi 3: Forum - OSS Komuniti atau OSS Enterprise

Panel 1: Encik Sharuzzaman Ahmat Raslan

Panel 2: Encik Matthew Khaw

Panel: Encik Jamal Suleiman

Panel 4: Encik Sanjay Willie

Panel 5: Encik Khairul Aizat Kamarudzzaman

Panel 6: Encik Frank Lee