Hari Kedua

Perbincangan Kumpulan 2: Komuniti Sumber Terbuka Sektor Awam

Sesi 4: Slot Khas

Rumusan Bengkel

Ucapan Penutup