Hari Pertama

Ucapan Aluan

Sesi 1: Halatuju Perisian Sumber Terbuka Sektor Awam

Sesi 2: Perisian Smber Terbuka Global Masa Kini

Sesi 3: Forum: OSS Komuniti atau OSS Enterprise

Perbincangan Kumpulan 1: Open Source Development and Capablitities (OSDeC)

Technology Update / Birds of a Feather