Sesi 2: Perisian Sumber Terbuka Global Masa Kini oleh Encik Mohd Syukor bin Abdul