Senarai Ahli Komuniti Sumber Terbuka Sektor Awam

Kembali ke Laman Utama | Daftar Sebagai Ahli

NO NAMA AHLI
NAMA AGENSI
ALAMAT EMEL
1ALBERT PETER JAUAMAMPU, JABATAN PERDANA MENTERIalbert@mampu.gov.my
2NURUL AYUNI BINTI JUHARIMAMPUayuni@mampu.gov.my
3RUZIAH BINTI MOKHTARMAMPUruziah@mampu.gov.my
4SHAHRIZAN BIN MD RAJAKMAMPUshahrizan@mampu.gov.my
5IDRIS TAKYANUSIMidris@usim.edu.my
6SITI AMINAH HANUM BINTI CHE KOBMAMPUsitiaminah@mampu.gov.my
7NUUR ANIN BINTI MAHPARMAMPUanin@mampu.gov.my
8HASNANA BIN HASIMJABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAANhasnan@mohr.gov.my
9MOHAMAD RAMADHAN MOHD GHAUSPUSAT PERUBATAN UKMbushak@gmail.com
10UZZIR HASLIJA BIN JAMALUDINMAMPU, JPMuzzirhaslija@mampu.gov.my
11ABDUL MUIZ BIN RAMLIKEMENTERIAN LUAR NEGERIaabdul.muizz@gmail.com
12NOORAZLAN BIN ROSDIJEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI JOHOR, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAazlan.unixbase@gmail.com
13AHMAD YUSDIRMAN BIN YUSOFFUNIVERSITI SAINS MALAYSIAyusdirman@usm.my
14NIZALENE DELIZA BIN HUSAINIKEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIAnizalene@mod.gov.my
15MOHD SUFIAN BIN AHMADUNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISsufian@ict.upsi.edu.my
16ROTH CAMDESSUS AK ROBERTMAMPUroth@mampu.gov.my
17AHMAD FARHAN BIN MOHD FADZILUNIVERSITI TEKNOLOGI MARAahmadfarhan@salam.uitm.edu.my