• Komuniti Sumber Terbuka Sektor Awam

Mengenai Komuniti

Komuniti Sumber Terbuka Sektor Awam merupakan satu kumpulan individu yang berkongsi pengalaman, pandangan dan idea mengenai
teknologi dan produk sumber terbuka.

Selain itu, komuniti sumber terbuka juga berperanan untuk memberi kerjasama dan maklumbalas berkenaan aktiviti pengurusan perubahan projek OSDeC.

Perkongsian pintar antara OSDeC dan pihak komuniti sumber terbuka dapat menyumbang kepada pengukuhan industri berasaskan perkhidmatan (services-based industry) dalam era ekonomi digital kini.

Aktiviti Komuniti

Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka dilaksanakan bertujuan untuk menjalinkan kerjasama dan kolaborasi antara sektor awam, Institusi Pendidikan, industri dan komuniti sumber terbuka dalam usaha melestarikan teknologi sumber terbuka.

Bengkel ini juga memberi peluang untuk berkongsi pengalaman, pandangan dan idea di samping melibatkan diri dalam proses perancangan, pelaksanaan, latihan dan sokongan yang diperlukan. 

Penglibatan pihak komuniti sumber terbuka dapat menyumbang kepada pengukuhan industri berasaskan perkhidmatan (services-based industry).

Beberapa siri Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka telah diadakan seperti di bawah:

Hubungi Kami

No. Telefon : 03 – 8000 8000 | No. Fax : 03 – 8318 2162 | Emel : osdec.mampu@mampu.gov.my

Layer 1 Layer 1