Pelaksanaan Coaching

Perkhidmatan coaching akan diberikan kepada projek rintis yang terpilih untuk pelaksanaan DevOps di kementerian atau agensi masing-masing berdasarkan rangka kerja dan panduan pelaksanaan yang telah dibangunkan.

Maklumat lanjut akan dikemaskini dari semasa ke semasa.