Pelaksanaan Coaching

Bagi tujuan pelaksanaan rintis pendekatan DevOps dalam pembangunan sistem aplikasi di sektor awam, perkhidmatan coaching akan diberikan kepada kementerian atau agensi sektor awam yang terpilih.

Kementerian atau agensi yang berminat untuk melaksanakan DevOps boleh membuat permohonan coaching dengan memberikan maklumat cadangan projek pembangunan atau penambahbaikan aplikasi. Pemilihan projek untuk pelaksanaan DevOps akan dinilai dari sudut kesesuaian tempoh pelaksanaan, pasukan pembangun dan skop projek.

Projek dan pasukan yang terpilih dalam pelaksanaan rintis akan dibantu sepanjang tempoh coaching untuk melaksanakan pembangunan aplikasi mengikut skop berikut:

  1. Pelaksanaan metodologi agile
  2. Pengenalan kepada konsep continuous integration/continuous delivery (CD/CD)
  3. Penggunaan tools automasi DevOps dalam pengujian (testing) dan penempatan (deployment) sistem aplikasi
  4. Pengenalan kepada teknologi container
  5. Penggunaan tools kebolehpantauan untuk pemantauan prestasi sistem aplikasi

Syarat asas bagi permohonan perkhidmatan coaching adalah seperti berikut:

  1. Projek pembangunan dalaman tanpa melibatkan pihak luar (pembekal)
  2. Mempunyai pasukan pembangun dalaman
  3. Projek pembangunan baharu atau penambahbaikan sistem aplikasi sedia ada