Aktiviti OSDeC

Bengkel bersama Komuniti Sumber Terbuka merupakan salah satu aktiviti serta kolaborasi bersama yang melibatkan komuniti sumber terbuka dari sektor awam dan komuniti sumber terbuka dari industri. Bengkel ini memberi ruang dan peluang untuk perkongsian pengalaman, pandangan dan idea di samping melibatkan diri dalam proses perancangan, pelaksanaan, latihan dan sokongan yang berkaitan terutama dalam perisian sumber terbuka.

Senarai Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka:

Tema: Embracing Digital Workplace

Tarikh: 15 – 17 Oktober 2017

Lokasi: Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (i-KPKT), Bukit Tinggi, Pahang.

Tema: Setting Digital Workplace Foundation

Tarikh: 28 – 30 Januari 2018

Lokasi: Klana Resort Seremban, Negeri Sembilan

Tema: Accelerate System Development with DevOps and Agile Methodology

Tarikh: 29 – 30 Januari 2019

Lokasi: Klana Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan

Tema: Pemantapan Garis Panduan Perisian Sumber Terbuka

Tarikh: 21 – 22 Oktober 2019

Lokasi: Residence Inn, Cherating, Pahang

Tema: OSDeC 2020 and Beyond

Tarikh: 3 – 5 Februari 2020

Lokasi: De Baron Resort, Langkawi, Kedah

Tema: OSDeC: Pemangkin Pembangunan Keupayaan

Tarikh: 1 – 2 Julai 2020

Lokasi: Dewan Armada, Marina Putrajaya

Seminar Regional OSDeC bertujuan memperkenal OSDeC dan perisian sumber terbuka serta mempromosikan produk yang dibangunkan di bawah projek OSDeC yang melibatkan pegawai ICT dari sektor awam.

Zon Tengah:

Tarikh: 28 - 29 Ogos 2018
Lokasi: Dorsett, Putrajaya

Zon Timur:

Tarikh: 18 - 19 September 2018
Lokasi: INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM), Kemaman, Terengganu

Zon Selatan:

(Siri 1)
Tarikh: 2 - 3 Oktober 2018
Lokasi: INTAN Kampus Wilayah Selatan (IKWAS), Kluang, Johor

Zon Selatan:

(Siri 2)
Tarikh: 27 November 2018
Lokasi: Institut Aminuddin Baki, Nilai, Negeri Sembilan

Zon Utara:

Tarikh: 3 - 4 Disember 2018
Lokasi: INTAN Kampus Wilayah Utara (INTURA), Sg. Petani, Kedah

Zon Sabah:

Tarikh: 27 - 28 Mac 2019
Lokasi: INTAN Kampus Sabah, Kota Kinabalu, Sabah