Rangka Kerja

Rangka Kerja Pelaksanaan DevOps dalam Pembangunan Aplikasi Sektor awam akan dibangunkan untuk menjadi rujukan umum dalam pelaksanaan DevOps.

Maklumat lanjut akan dikemaskini dari semasa ke semasa.