Pengenalan Projek

Projek Pelaksanaan DevOps dalam Pembangunan Aplikasi Sektor Awam bertujuan  menambah baik pendekatan pembangunan aplikasi dengan mengutamakan kolaborasi serta sokongan automasi bagi meningkatkan produktiviti ke arah penghasilan produk aplikasi yang berkualiti secara lebih efisien. Projek ini merupakan kesinambungan daripada Program Pembangunan Sistem Dan Keupayaan Sumber Terbuka Sektor Awam Malaysia atau Open Source Development and Capabilities Programme (OSDeC) yang bertujuan untuk memantapkan perkhidmatan gunasama ICT sektor awam melalui peningkatan kemahiran serta penggunaan teknologi yang terkini dan relevan.

Skop Projek