Pra Permohonan Coaching DevOps

Perkhidmatan coaching akan diberikan kepada projek rintis yang terpilih untuk pelaksanaan DevOps di kementerian atau agensi masing-masing berdasarkan rangka kerja dan panduan pelaksanaan yang telah dibangunkan.