Panduan Pelaksanaan DevOps

Panduan pelaksanaan terperinci akan disediakan bagi memastikan kementerian dan agensi sektor awam mendapat panduan yang lengkap dalam setiap aspek pelaksanaan DevOps dengan sokongan peralatan dan infrastruktur yang disediakan dalam projek ini.

Maklumat lanjut akan dikemasini dari semasa ke semasa.